Automatisering

St. Scholierenvervoer Zeeland

St. Scholierenvervoer Zeeland

Xseeding heeft in opdracht van de stichting Scholierenvervoer Zeeland zorg gedragen voor het opnieuw structureren van de financiele en administratieve afhandeling van het openbaar vervoer voor scholieren in de provincie Zeeland.
 

Stichting Scholierenvervoer Zeeland

De stichting (kortweg SSZ) heeft als doelstelling "Het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het vervoer van de scholieren van het voortgezet onderwijs in Zeeland".
Er zijn in totaal 17 basis-, voortgezet onderwijs- en mbo-scholen aangesloten bij de stichting, met bij elkaar 31 vestigingen / locaties. Hierdoor is SSZ een krachtig aanspreekpunt richting de vervoerder (Connexxion) en de provincie.

Vraagstelling

SSZ heeft in het eerste kwartaal van 2015 de vraag neergelegd op welke manier gezorgd kon worden voor het toepassen van Reizen op rekening voor scholieren in de provincie Zeeland. Xseeding heeft in dit proces geinventariseerd welke automatiseringsprocessen hiervoor essentieel zijn, en het project op haalbaarheid getoetst.

Vervolgens is gekozen voor een tussenoplossing, waarin zowel Connexxion als de scholen (verenigd binnen SSZ) tevreden was, en waarvan de automatisering binnen enkele maanden haalbaar was.

Wat heeft Xseeding gedaan?

In dit project heeft Xseeding het volledige IT project namens SSZ begeleid en uitgevoerd. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met Connexxion en directe koppelingen uitgewerkt. Verder heeft SSZ de beschikking gekregen over een geheel nieuwe website, inclusief een uitgebreide back-office voor de verantwoordelijke vervoerscoördinatoren van de verschillende scholen.

De nieuwe software heeft directe koppelingen met drie verschillende leerling-administratiesystemen:

  • EduArte (mbo)
  • Magister
  • SOM

Daarnaast worden de abonnementsaanvragen door middel van een directe koppeling met Connexxion gecommuniceerd. Ook de door Connexxion geregistreerde ritten binnen het abonnement worden automatisch opgehaald en verwerkt.

Trefwoorden: Advies, Systeem ontwerp, PHP, MySQL, CakePHP3, Magister, SOM, EduArte, Leerlingadministratie, Financiele Administratie

Wat vindt de klant?

Kees Nieuwenhuyzen

Voormalig directeur Edudelta en voorzitter SSZ

SSZ heeft sinds 2015 een samenwerking met Xseeding, voor het ontwikkelen van een applicatie als koppeling tussen SSZ en Connexxion. Kees Nieuwenhuyzen, regiodirecteur bij Edudelta en voorzitter van SSZ, omschrijft de samenwerking als ‘uitstekend’.

“Xseeding daagt ons uit om de volgende stap in het proces te kunnen maken. Ze zijn echt gericht op het verbeteren van kwaliteit, door uit te spreken wat wel en niet mogelijk is. Ze nemen ons mee in dat denkproces. Daarnaast kunnen we alles zeggen tegen elkaar.”

“Ik ervaar Xseeding als toegankelijk en bereikbaar. We communiceren in korte lijnen, wat voor veel duidelijkheid zorgt. Met Xseeding kunnen we goede afspraken maken, waar ze zich ook altijd aan houden. Dat maakt de samenwerking ook beter. Onze samenwerking is de ultieme vorm van partnership.”